Luister naar je lichaam om vol-uit te léven

Schoonheid vanbinnen en vanbuiten

100% transparatie,

Op deze site wil Jessie Pittoors – hierna telkens vermeld als ‘JP’ – , oprichtster en bezielster van Lichaamswijsheid.eu en de holistische coaching-therapiepraktijk Munira’s ChildsPlay 100% transparantie, zowel van zichzelf, als van wie ermee interageert. Vandaar ook deze disclaimer pagina om enkele zaken te belichten en duidelijk te maken.

reclame, AFFILIATE LINKS EN GESPONSORDE CONTENT

Op deze site kan en mag JP reclame maken voor zichzelf, haar fysieke en/of digitale producten en diensten, en voor fysieke en/of digitale producten en diensten van derden. Indien het om gesponsorde content gaat, wordt dit duidelijk vermeld.

Affiliate links?

Voor wie niet weet wat affiliate links zijn: het is een link naar een product in een webshop of een link naar een webshop in het algemeen waarbij de prijs/prijzen voor jullie hetzelfde zijn als normaal, maar met het enige verschil dat JP er een kleine commissie van krijg. Door iets te kopen via zo’n affiliate link, geven jullie mij hierbij een steuntje in de rug voor deze blog verder te kunnen blijven zetten.

Nog geen affiliate links (juni 2022) op mijn blog!

Tot nu toe (juni 2022) staan er nog geen affiliate links en gesponsorde content op deze blog. JP is ook niet van plan om actief op zoek te gaan naar sponsoring (op eender welke manier) in ruil voor een artikel over product(en) of een service.

Affiliate links worden als dusdanig ook vermeld

Mocht dit zich spontaan aanbieden, zal JP dit zorgvuldig overwegen en indien er gesponsorde content of een affiliate link op deze site staat, dan zal JP dit er dan ook duidelijk bij vermelden. Voor de zekerheid wil ik ook even vermelden dat er nooit een aankoopverplichting is, bij geen enkele link, dus ook niet bij affiliate links. Wilt u niet via een affiliate link kopen? Google dan gewoon de naam van het product.

100% in lijn met persoonlijke visie en blogdoel

JP zal ook alleen maar affiliate links plaatsen voor zaken waar ze voor de volledige 100% achter staat en die in lijn zijn met haar visie en het doel van Lichaamswijsheid. Dus als er ergens een affiliate link staat, wil dit zeggen dat JP dit product of deze dienst zelf ook gebruikt of deze ook echt aanraadt. JP plaatst dus zeker geen affiliate links puur en alleen voor winst. Dit gaat in tegen haar normen en waarden.

‘Affiliate’-heid van link niet vermeld? Dan is het er ook geen

Voor de rest, als JP over haar ervaring met merken spreekt en er staat niet bij dat het gesponsord is of dat de link een affiliate link is, doet ze dat omdat ze er zelf, met haar eigen geld iets van heeft gekocht of omdat ze er ook gewoon niets aan verdient op geen enkele manier. U zult ook merken dat de link een gewone link naar de standaard pagina van dat product/die dienst is.

Standpunten en meningen

Op deze blog staan standpunten en meningen, zowel die van JP als die van anderen (in reacties). JP is niet verantwoordelijk voor standpunten en meningen van anderen en deze site is ook niet verantwoordelijk voor andermans standpunten en meningen. Standpunten en meningen behoren alleen tot de originele auteur van die zaken en vertegenwoordigen dus niet noodzakelijk de standpunten en meningen van JP of van deze site.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

  1. Alle materiaal en informatie op deze website zijn puur informatief. Vertrouw het materiaal en de informatie op deze website niet om op basis daarvan enige zakelijke, legale of andere beslissingen te nemen. Ook al wil deze site zo goed en juist mogelijke informatie geven die ook up-to-date is, JP en deze site geven geen garanties of verklaringen in welke aard dan ook, expliciet of impliciet over de volledigheid, nauwkeurigheid, juistheid, betrouwbaarheid, geschiktheid, gepastheid of beschikbaarheid wat de website, informatie, producten, diensten of gerelateerde grafische afbeeldingen die op de website staan, voor welk doel dan ook.
  2. JP en deze site zijn niet verantwoordelijk voor enige valse, onnauwkeurige of onvolledige informatie op deze site.
  3. JP en deze site zijn niet verantwoordelijk voor enige schade die kan ontstaan vanwege technische problemen of doordat de website tijdelijk onbereikbaar is.
  4. JP en deze site zijn niet verantwoordelijk voor enige schade die kan ontstaan door te klikken op links van derden.
  5. JP en deze site zijn niet verantwoordelijk voor enige schade die kan ontstaan door het gebruiken van deze site.
  6. JP en deze site zijn niet verantwoordelijk voor enige schade die kan ontstaan doordat een gebruiker iets werd aangerekend bij het kopen van een product.
  7. JP en deze site kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor materialen, producten of diensten die beschikbaar zijn op websites waar JP en deze site geen controle over hebben.

Gebruik en/of toepassing op eigen risico

Op deze site staan informatie, diensten, producten, tips en trucs die een invloed kunnen hebben op de gezondheid en het welzijn van mensen indien dit gebruikt of toegepast wordt. Het gebruik en/ of de toepassing hiervan is normaal gezien onschadelijk en juist helend, maar toch is het geheel op eigen risico. De gebruiker en/of toepasser neemt het risico van eender welk letsel of schade op zich, JP en deze site kunnen niet aansprakelijk gesteld worden hiervoor.

JP en deze site zijn niet verantwoordelijk voor verkeerdelijk gebruik en/of van deze diensten, producten, tips en trucs. Ook in het geval van juist gebruik en/of toepassing kan het voorkomen dat dit schade kan berokkenen aan de betreffende persoon, mogelijks vanwege (inclusief, maar niet beperkt tot) genetische, historische en/of gezondheidsfactoren en dergelijke meer. Ook voor deze schade kunnen JP en deze site niet verantwoordelijk gesteld worden.

Het is aan de lezer zelf om verantwoordelijk om te gaan met de informatie, diensten, producten, tips en trucs, om zelf uit te maken om dit te gebruiken en/of toe te passen of aan te passen voor de eigen situatie. Het is ook de verantwoordelijkheid van de lezer om naar een dokter te gaan, hem advies te vragen en deze op te volgen.

Fair use

Deze site bevat mogelijks copyrighted materialen die beschikbaar zijn gesteld onder het statuut voor “fair use” voor “onderzoeks- en onderwijsdoeleinden”. Het doeleind van zulke materialen op deze blog is mensen onderwijzen.

Copyright

Alle inhoud en afbeeldingen op en van deze site is eigendom of in licentie van JP voor gebruik van deze site, tenzij anders vermeld. Eender welk ongeoorloofd gebruik van deze inhoud of afbeeldingen is verboden. Niets van wat op deze site staat mag worden gekopieerd, gereproduceerd, overgedragen, gedistribueerd, gedownloaded, overgeplaatst of overgemaakt worden in enige vorm of op enige wijze zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van JP en zonder uitdrukkelijke vermelding aan en verwijzing naar JP en/of deze blog.

Contact met JP is mogelijk via het algemeen contactformulier.

Vragen?

Als je hierover of over nog andere zaken vragen hebt, kan je me contacteren via het algemene contactformulier.

Het is niet omdat er hier mogelijks spel- en typefouten in de tekst staan, dat deze disclaimer ongeldig is.